پاورپوينت دانشگاه تهران- اثرات برهمکنشی شوری و کمبود آهن (20 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثرات برهمکنشی شوری و کمبود آهن (20 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثرات برهمکنشی شوری و کمبود آهن   (20 اسلايد)

کمبود آهن از جمله مشکلات اصلی تاثیر گذار بر میزان محصول گیاهان زراعی در خاک های آهکی است. با وجود فراوانی این عنصرغذایی میکرو در اغلب خاک ها، برای ریشه خیلی از گیاهان براحتی قابل دسترس نیست، چونکه عموما به صورت ترکیبات پایدار Fe(III) با حلالیت پایین در pH های قلیایی وجود دارد.

برای غلبه بر این محدودیت، بسیاری از گونه های گیاهی دارای مکانیسم های ویژه ای برای جذب این عنصر غذایی هستند. در واقع زمانیکه گیاهان دولپه ای وتک لپه ای غیر علفی در معرض کمبود آهن قرار میگیرند، برای افزایش فراهمی آهن در این خاکها واکنش هایی را القا می کنند که بطور ویژه فعالیت H+-ATPase غشای پلاسمایی را برای آزاد سازی پروتون از ریشه و  Fe(III) chelate reductase غشای پلاسمایی را برای احیای کلات های Fe(III) روی سطح ریشه را بالا می برد.

مقدار بیکربنات زیاد در خاک های آهکی، عامل اصلی کاهش حلالیت اکسیدهای  Fe(III) و همچنین محدودیت جذب آهن توسط سیتوسل سلول ریشه است. آنیون بیکربنات بعنوان بافر عمل کرده و پروتون آزاد شده توسط H+-ATPase  را خنثی کرده و از انتقال آهن به اندام هوایی جلوگیری می کند و آپوپلاسم به سیتوپلاسم در بافت های اندام هوایی منتقل می شود.


دسته:

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثرات برهمکنشی شوری و کمبود آهن (20 اسلايد)

خرید آنلاین