پاورپوينت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی جذب آهن و (15 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی جذب آهن و (15 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی  جذب آهن و  (15 اسلايد)

  معمولا گیاهان عناصر غذایی را از خاک و رسوبات و از طریق ریشه جذب می

  -کنند، همچنین عناصر غذایی می توانند از طریق کود ها و اسپری ها ی برگی جذب شوند.

   مشخص شده که عناصر میکرو در خاک می توانند باعث سمیت گیاهان شوند، به خصوص مس که عنصر ضروری است و با مصرف بیش از حد آن در بیشتر گیاهان سمیت ایجاد می شود.

 


دسته:

پاورپوينت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی جذب آهن و (15 اسلايد)

خرید آنلاین